توپ پنج شنبه ها از ساعت 19:00 به مدت یك ساعت

آیتم طنز مسئول مبارزه با بزرگنمایی در رابطه با چمن استادیوم آزادی

چمن آزادی بخاطر قارچ و باكتری خراب شده بود؟!
مسئولین به فكر آسفالت كردن چمن استادیوم آزادی؟!

آیتم طنز مسئول مبارزه با بزرگنمایی در رابطه با چمن استادیوم آزادی با اجرای محسن خالقی در برنامه توپ.

1402/06/31
|
12:57
دسترسی سریع
توپ