توپ پنج شنبه ها از ساعت 19:00 به مدت یك ساعت

آیتم طنز مبارزه با بزرگنمایی

مبارزه با بزرگنمایی های مربوط به باخت والیبال ایران به ژاپن.
تغییر در كادرفنی امكان پذیر نیست.

آیتم طنز مبارزه با بزرگنمایی با اجرای رسول نعمتی در برنامه توپ.

1402/06/09
|
20:42
دسترسی سریع
توپ