خانه ام همین جاست پنج شنبه از ساعت 15:00 به مدت 30 دقیقه

خانه ام همین جاست

خانه ام همین جاست با تمام فراز و نشیب هایش
حتی اگر در بعضی اوقات شكست بخورد
خانه اهم همین جا خواهد بود

در این برنامه به تشریح عملیات نصر می پردازیم و از ناكامی و شكست در این عملیات می گوییم اما این تلخی با شیرینی اتحاد و همبستگی رزمنده ها جبران شد و یاد گرفتیم در كنار هم بودن كلید پیروزی است
در بخش كتابخانه این خانه اقای حسینی نصر از تازه های نشر و كتاب در حوزه دفاع مقدس می گوید
و در بخش كاغذ دلتنگی یكی از عاشقانه های رزمند ه ها را می شنویم
برنامه ی خانه ام همین جاست را پنجشنبه ها در ساعت 14:30بشنوید

1395/11/16
|
09:56
دسترسی سریع
خانه ام همین جاست