خانه ام همین جاست پنج شنبه از ساعت 15:00 به مدت 30 دقیقه

خانه ام همین جاست

جنگ ها شاید به شكل ظاهر تمام شده باشد و در هر زمان شكل و مدل جنگ ها فرق می كند جنگ نرم و جنگ با فرهنگ یك جامعه از جنگ سخت به مراتب دشوار تر خواهد بود.
این ما هستیم كه با چراغی كه شهدا روشن كردن بتونیم راه را از بیراه تشخیص دهیم

در این پنجشنبه به دیدن مادر شهید حمید شكری رفتیم ولی در جایی متفاوت ، مادر شهید گروه برنامه ساز را بر سر مزار پسر شهیدش دعوت كرد و گفتگو در كنار شهید برگزار شد.
در بخش كتابخانه این خانه اقای حسینی نصر یكی از كتاب هایی كه در حوزه دفاع مقدس به چاپ رسیده را به شنونده ها معرفی می كند و البته بخش هایی از كتاب را هم می خوانند.
در بخش كاغذ دلتنگی كه مسولیت ساختش با خانم فاطمه عباسی اریمی ست روایت عاشقانه شهدا ست كه با صدای اقای اموری می شنویم
برنامه خانه اهم همین جاست را در ساعت 14:30بشنوید.

1395/09/21
|
12:51
دسترسی سریع
خانه ام همین جاست