خانه ام همین جاست پنج شنبه از ساعت 15:00 به مدت 30 دقیقه

خانه ام همین جاست

جنگ جنگی نابرابربود
جنگ جنگی فوق باور بود
آن طرف، نصف جهان با تانك های آتشین درراه
این طرف،ایرانیان تنها
این طرف تنها سلاح جنگ، ایمان بود

جنگ جنگی نابرابربود
جنگ جنگی فوق باور بود
آن طرف، نصف جهان با تانك های آتشین درراه
این طرف،ایرانیان تنها
این طرف تنها سلاح جنگ، ایمان بود
وجنگ هنوز ادامه دارد فقط سلاحش فرق كرده اگر در سالهای نچندان دور این خانه توپ و تانك بود الان سلاح قلم و تاثیرش روی فرهنگ این خانه است. در بخش دیدار به مهمانی خانواده شهید مسعود سلیمانی رفتیم شهیدی كه هنوز مادر چشم انتظار برگشتش است. در كتابخانه خانه آقای حسینی نصر كتاب یكی از كتاب های حوزه دفاع مقدس را به شنونده‌ها معرفی میكند د.
نویسنده خانم نفیسه لشگری ،ایتم ساز خانم فاطمه عباسی اریمی و راوی آقای اموری،گوینده خانم ثریا لشگری و تهیه كننده فاطمه قنبری

1395/08/22
|
13:58
دسترسی سریع
خانه ام همین جاست