خانه ام همین جاست پنج شنبه از ساعت 15:00 به مدت 30 دقیقه

خانه ام همین جاست

جبهه، شعبه و قصه‌‌ای از كربلا است

قصه جبهه ما، قصه كربلا است به این معنا كه می توان جبهه و دفاع مقدس را شعبه‌ای از كربلا دانست، فضای جبهه مانند فضای كربلا بود؛ زیرا كه اصحاب یا شهدای كربلا با شعر و رجزخوانی وارد عرصه نبرد می‌شدند و از این طریق خود را معرفی می‌كردند، این معرفی با آب و تاب و حماسه‌گونه و همراه با شور و حال، شجاعت و رشادت تمام صورت می‌گرفت، بنابراین می‌توان گفت كه این امر، یك فرهنگ دینی است.
در كربلا از نوزاد تا پیر حضور داشتند، در زمان جنگ هشت ساله نیز پیرمرد 90 ساله تا شهید حسین فهمیده 13 ساله به‌عنوان كم سن‌ترین شهید و محمدعلی طاهری رزمنده 11 ساله كه از مداحان اهل بیت بودند در جنگ حضور داشتند، حتی میان زنانی كه عقبه جبهه را مهیا می‌كردند آن‌جا نیز ما شهید داشتیم، تمامی این موارد دلیلی بر شباهت میان حادثه كربلا و جبهه جنگ است.
چه‌ها شوق شهادت داشتند می‌دانستند اگر شهید شوند در دامن امام حسین(ع) جان خواهند داد، رزمندگان خودشان را با گریه و اشك تطهیر می‌كردند، اشك و گریه بچه‌ها را برای عملیات‌ها آماده می‌كرد.
دربرنامه خانه ام همین جاست از محرم جبهه ها صحبت می كنیم و در بخش معرفی كتاب در حوزه دفاع مقدس كتاب مرهم زخم معرفی می شود ،كه این كتاب به زندگی سردار شهید محمد حسین مردی ممقانی پرداخته است

1395/07/16
|
07:56
دسترسی سریع
خانه ام همین جاست