خانه ام همین جاست پنج شنبه از ساعت 15:00 به مدت 30 دقیقه

خانه ام همین جاست

آغاز مهر قرین است با آغاز هفته ای كه سالها و قرنها افتخار را برای آینده ایران رقم زد روزهایی كه عده ای از دانش آموزان نوجوان با شنیدن خبر تعرض به خاك كشور كتاب ها را ازكیفی كه برای مدرسه خریده بودند بیرون آورده و كوله پشتی جنگی خود ساختند ت

آن روزهای پر خطر گذشت و دشمن با ملاحظه مقاومت انسانی و اسلامی جوانان پس از هشت سال بر سر آتش بس به توافق رسید اما عملیات را از جبهه ها خاكی به مدرسه ها كشید مدرسه هایی كه فرماندهان آن معلمان هستند تاكتیك عملیات دشمن هم از رزم به نرم تغییر كرد و امروز با شیوه های مختلف بازی های ضدایرانی رایانه ای گرفته تا گوشی هوشمند و ماهواره و ابزارهای رسانه ای متفاوت به حملات ناجوانمردانه خود برای استحاله فرهنگی می كوشد فرماندهان این میدان كه معلمان هستند در مدیریت این فضا شرایط حساسی دارند كه مبادا این همه رزمنده جوان را به میدان مین دشمن بفرستند كه خونبهایی به اندازه انقلاب اسلامی بر گردن آنان خواهد ماند.

1395/07/07
|
13:33
دسترسی سریع
خانه ام همین جاست