خانه ام همین جاست پنج شنبه از ساعت 15:00 به مدت 30 دقیقه

خانه ام همین جاست

چكیده:
در 31 شهریور 1359 رژیم بعثی عراق با تصمیم و طرح قبلی و با هدف برانداختن نظام نوپای جمهوری اسلامی جنگی تمام عیار را علیه ایران اسلامی آغاز كرد.

آن روزها نام و نان بهایی نداشت و آنچه میدان دار بود، قیام بود و عروج. آن روزها ماندن بی معنا بود و مردن در بستر، ننگی بزرگ. آن روزها شهادت، شاهراهی به وسعت افق داشت. آن روزها فاصله خاك تا افلاك و كویر تا بهشت، یك میدان مین بود. خاكریزها، بوی بهشتِ مردانی را گرفته بود كه سر به سر، تن به مرگ می سپردند تا مبادا وجبی از كیان دین و وطن، به دست كفتاران حریص و متجاوز بیفتد؛ چرا كه دفاع مقدس، رساترین واژه در قاموس ایستادگی این ملّت قهرمان است. مردان این دیار در پی تجاوز كفتار صفتان ننگ و نفرین، در هفت شهر عشق، هشت بهار، آزادگی را پیمودند و حماسه آفریدند.
جنگی نابرابر در شرایطی به ایران تحمیل شد كه از جانب استكبار جهانی بویژه آمریكا تحت فشار شدیدی قرار داشت و در داخل كشور نیز جناح ‌های وابسته به غرب و شرق، با ایجاد هیاهوی تبلیغاتی و ایجاد درگیری‌های نظامی در صدد تضعیف نظام بودند و نیروهای نظامی نیز به خاطر تبعات قهری انقلاب، هنوز مراحل بازسازی و ساماندهی را به طور كامل پشت سر ننهاده بودند.
دربرنامه خانه ام همین جاست از لحظه های اغازین جنگ میگیم و مثل هر هفته اقای حسینی نصر یك در حوزه دفاع مقدس معرفی می كند.

1395/07/03
|
14:24
دسترسی سریع
خانه ام همین جاست