یك پرونده یك روایت سه شنبه ها از ساعت 23:00 به مدت 45 دقیقه

مرد تنها

زن و مردی جوان با نقشۀ قبلی با سنگ دلی تمام از مهربانی و تنهایی مردی كه به آنها اعتماد كرده است، سواستفاده می‌كنند.
این برنامه برای شنیدن افراد پاینن تر از 15 سال توصیه نمی شود.

1399/06/24
|
13:53
دسترسی سریع
یك پرونده یك روایت