یك پرونده یك روایت سه شنبه ها از ساعت 23:00 به مدت 45 دقیقه

خانۀ پدری

برادری كه صبر خود بعد از گذشت سال‌ها از دست می‌دهد.
محل قتل: خانه‌ای كه می‌توانست محل شادی یك خانواده باشد نه خانۀ كینه‌ها و اختلاف‌ها.

1399/06/24
|
13:49
دسترسی سریع
یك پرونده یك روایت