یك پرونده یك روایت سه شنبه ها از ساعت 23:00 به مدت 45 دقیقه

سه قتل در یك روز

خشم كنترل نشده، اولین مجرم این روزها در كشور؛ خشمی كه باعث نابودی خانواده‌های زیادی می شود. اگر مشكل قلبی دارید این برنامه را نشنوید.

1399/05/26
|
10:40
دسترسی سریع
یك پرونده یك روایت