یك پرونده یك روایت سه شنبه ها از ساعت 23:00 به مدت 45 دقیقه

سرقت از سر تفریح

بررسی پرونده سرقت چند سارق حرفه ای

در برنامه این هفته «یك پرونده یك روایت» مورخ یازدهم اسفند ماه به بررسی پرونده سرقت چند سارق پرداختیم كه با هم بخشی از این برنامه را میشنویم.

1398/12/11
|
20:11
دسترسی سریع
یك پرونده یك روایت