یك پرونده یك روایت سه شنبه ها از ساعت 23:00 به مدت 45 دقیقه

بررسی پرونده قتل (قسمت دوم)

هفته گذشته به بررسی پرونده قتل زنی جوان پرداختیم كه توسط مردی كه مدعی بود از روی عشق مرتكب جنایت شده به قتل رسید، این‌هفته نیز به ادامه بررسی این پرونده پرداخته و به بررسی موضوع از زوایای دیگر پرداختیم كه با هم بخشی از این برنامه را میشنویم

1398/10/07
|
10:50
دسترسی سریع
یك پرونده یك روایت