یك پرونده یك روایت سه شنبه ها از ساعت 23:00 به مدت 45 دقیقه

بررسی پرونده قتل

موضوع این هفته یك پرونده یك روایت متعلق به زنی است كه مرد قاتل مدت‌ها وی را زیرنظر داشته و با شناخت كافی دست زن را از دنیا كوتاه كرده.

1398/09/30
|
16:09
دسترسی سریع
یك پرونده یك روایت