یك پرونده یك روایت سه شنبه ها از ساعت 23:00 به مدت 45 دقیقه

بررسی جرم از دیدگاه اجتماعی

در برنامه این هفته یك پرونده یك روایت همراه با خانم دكتر حسینی‌فر (جامعه شناس) به بررسی جرم از دیدگاه اجتماعی پرداختیم كه با هم بخشی از این برنامه را میشنویم

1398/09/10
|
10:34
دسترسی سریع
یك پرونده یك روایت