یك پرونده یك روایت سه شنبه ها از ساعت 23:00 به مدت 45 دقیقه

یك پرونده یك روایت

قتل ، خیانت

در برنامه این هفته یك پرونده یك روایت به بررسی پرونده قتل مردی می‌پردازیم كه توسط پسر خاله همسرش و درپی خیانت همسرش به قتل رسید باهم بخشی از این برنامه را میشنویم

1398/08/11
|
17:52
دسترسی سریع
یك پرونده یك روایت