یك پرونده یك روایت سه شنبه ها از ساعت 23:00 به مدت 45 دقیقه

یك پرونده یك روایت

بررسی پرونده قتل بخش دوم

هفته گذشته به بررسی پرونده قتل پیرمردی پرداختیم كه توسط یك پسر و دخترجوان به قتل رسیده بود این هفته به ادامه برسی این پرونده پرداختیم كه با هم بخشی ازاین برنامه را میشنویم

1398/08/04
|
16:51
دسترسی سریع
یك پرونده یك روایت