آبی روشن دوشنبه ها از ساعت 21:00 به مدت 45 دقیقه

آبی روشن

ازدواج فرایندی است برای لتسكنوا الیها

برای ماندگاری عشق در زندگی مشترك با توجه به الگو پذیری زندگی حضرت علی و حضرت زهرا دو نكته را باید زوج های جوان رعایت كنن: 1
بشدت از همدیگه محافظت كنند.
2جنس توقع زن و شهر را بشناسند .

1395/11/27
|
09:36
دسترسی سریع
آبی روشن