به افق ماه شنبه تا جمعه از ساعت ویژه اذان مغرب به مدت 15 دقیقه

رادیو جوان

به افق ماه

خلقت تجلی باری تعالی است

وقتی سایر اسماء الهی ظهور می یابد خلقت در مراتب متفاوت خود تجلی پیدا می كند

1397/01/26
|
17:45
دسترسی سریع
به افق ماه