صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

شنبه تا چهارشنبه از ساعت ویژه اذان مغرب به مدت 25 دقیقه

از جمله صفات فاضله و حسنه قناعت کردن است مرکبی که آدمی را به مقصد می رساند و سعادت ابدی دارد

مرتبط با این