صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

شنبه تا چهارشنبه از ساعت ویژه اذان مغرب به مدت 25 دقیقه

در حدیث قدسی خداوند می فرماید ای فرزند آدم من آن بی نیازم که هرگز فقیر نمی شودفرمان مرا بشنو وآن را به کار بگیر تا چنان بی نیازت کنم که فقیر نشوی و من آن زنده ام که هرگز نمی میرد تا چنان زنده ات بدارم که هرگز نمیری

مرتبط با این