چهارسو شنبه تا چهارشنبه از ساعت 15:00 به مدت 40 دقیقه

شهریار شاعر شهر عشق

بیست و هفتم شهریور ماه روز بزرگداشت استاد محمد حسین شهریار است...
شعرخوانی این شاعر را بشنوید!

برنامه ""چهارسو"" در روز دوشنبه 27 شهریور 96 پیرامون این شاعر نامی صحبت كرده است.

1396/06/29
|
10:09
دسترسی سریع
چهارسو