صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

شنبه تا چهارشنبه از ساعت 14:00 به مدت 30 دقیقه

شرکت کننده آقای سید رضا میری متخصص کودکان - میگرن دوطرفه که اسمش هم با کلاس

آقای خسرو پرویز سوم سوال رو می پرسن گزینه ها : 1- میگرن کلاسیک 2- میگرن نئو کلاسیک 3- میگرن امپرسیالیسم 4- میگرن غیر کلاسیک

مرتبط با این