صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

شنبه تا چهارشنبه از ساعت 14:00 به مدت 30 دقیقه

دقرنوش دم بریده رفته کولر رو درست کنه وقتی دقرنوش و مضاف در خواب بودن کولر سوخته و با کمک آقای معلم می خواهند کولر رو درست کنند

مرتبط با این