صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

شنبه تا چهارشنبه از ساعت 14:00 به مدت 30 دقیقه

پرویز خان که در جهت صرفه جویی به قول مضاف کش کولر رو برداشته تا کولر کار نکنه و صرفه جویی اتفاق بیفته و ادامه ماجرا با معلم سرخونه و مقوا برای باد زدن

مرتبط با این