صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

شنبه تا چهارشنبه از ساعت 14:00 به مدت 30 دقیقه

پرویز خان که لنگه کفشش بالای درخت انجیر گیر افتاده می خواد درصد خلوص نیت اشکان خان رو بسنجه بدون دست زدنن به انجیر های درخت باید کفش پرویز خان رو بیاره پایین و بقیه ماجرا همراه با خروس مضاف و دقرنوش

مرتبط با این