راه و بی راه یكشنبه ها از ساعت 23:00 به مدت 30 دقیقه

راه و بی راه

نقش اروپا در درنظم نوین جهانی چیست؟

اروپای جدید تا چه اندازه اهداف نظم نوین واشنگتن را دنبال می كند؟ آیا این قطب اقتصادی دنیا پس سرد نیز طرحهایی برای ارائه نظم نوین جهانی دارد؟صحبت های آقای قادری پژوهشگر در این زمینه را می شنویم

1395/12/01
|
16:08
دسترسی سریع
راه و بیراه