راه و بی راه یكشنبه ها از ساعت 23:00 به مدت 30 دقیقه

راه و بی راه

اصطلاح نظم نوین جهانی معنای پیچیده ای دارد.

معنای نظم نوین جهانی خیلی ساده است... نظمی جدید در كل دنیا ...ساختار سیاسی و مالی جدید..شیوه جدید برای مدیریت... و كنترل تمامی امور در مقیاسی جهانی.
تمامی اینها یعنی نظم نوین جهانی

1395/11/20
|
10:48
دسترسی سریع
راه و بیراه