جریان شنبه ها از ساعت 23:00 به مدت 30 دقیقه

رادیو جوان

جريان

جریان

ترك سیگار

شنبه شب مورخ سی ام تیرماه در برنامه جریان پیرامون موضوع ترك سیگار صحبت هایی داشتیم كه با هم بخشی از این برنامه را میشنویم

1397/05/02
|
14:15
دسترسی سریع
جریان