ضرباهنگ شنبه تا چهارشنبه از ساعت 11:25 به مدت 10 دقیقه

وقتی حجم اكسیژن دریافتی بدن كم می شود

داشتن پشت گرد مشكلات تنفسی ایجاد می كند .. حجم اكسیژن كم می شود و خستگی زود تر را برای انسان به همراه دارد

1396/12/13
|
10:24
دسترسی سریع
ضرباهنگ