کاوشگر شنبه تا چهارشنبه از ساعت 09:00 به مدت 50 دقیقه

صادرات مواد خام ممنوع

گفتگو با لطف الله بخشی، فعال اقتصادی و تولید کننده و صادر کننده کشور . خام فروشی ها و کارهایی که باید فعالان اقتصادی و دولت انجام دهند
.

1399/01/20
|
09:54
دسترسی سریع
کاوشگر