کاوشگر شنبه تا پنج شنبه از ساعت 09:00 به مدت 50 دقیقه

دستاوردهای دارویی کشور

از 2300 قلم دارویی که در کشور تولید می شود چند قلم آن خارجی و چند قلم آن داخلی است . این برنامه به صنعت دارویی کشور می پردازد

1398/11/14
|
07:51
دسترسی سریع
کاوشگر