کاوشگر شنبه تا پنج شنبه از ساعت 09:00 به مدت 50 دقیقه

مدیریت در خودرو سازی

آیا مشکلات اقتصادی بر مدیریت خودرو سازی تاثیر منفی داشته است و.... آیا مدیریت خودرو سازی ها باید تغییر کند و به دانشگاه ها واگذار شود

1398/05/16
|
16:12
دسترسی سریع
کاوشگر