کاوشگر شنبه تا پنج شنبه از ساعت 09:00 به مدت 50 دقیقه

ظهور تلویزیون های اینترنتی

با پیشرفت علم و تکنولوژی رشد تلویزیون های اینترنتی در دنیا سرعت گرفته و کارکردهای آن در هر کشور متفاوت است . پیشینه این رسانه در ایران را در بررسی کاوشگر بشنوید

1398/02/22
|
10:48
دسترسی سریع
کاوشگر