جوان ایرانی سلام شنبه تا چهارشنبه از ساعت 6:40 به مدت 1:20

هفته دفاع مقدس و مرور خاطرات روزهای جنگ

گفت و گو با سردار محمدرضا یزدی از فرماندهان جنگ و مشاور فرمانده کل سپاه و مرور خاطرات شنیدنی از 8 سال دفاع مقدس.

1400/07/03
|
09:11
دسترسی سریع
جوان ایرانی سلام