جوان ایرانی سلام شنبه تا چهارشنبه از ساعت 6:40 به مدت 1:20

شناسایی مشمولان دریافت کمک معیشتی دولت

گفتگو با حسین میرزایی رئیس ستاد شناسایی مشمولان دریافت کمک‌های دولت در مورد معیار این شناسایی‌ها و روند کار توضیح می‌دهد.

1398/09/12
|
16:18
دسترسی سریع
جوان ایرانی سلام