جوان ایرانی سلام شنبه تا چهارشنبه از ساعت 6:40 به مدت 1:20

ساخت 400 هزار واحد مسکن در کشور

گفتگو با آقای جابری مدیر کل دفتر برنامه ریزی مسکن و شهر سازی بنیاد مسکن، ساخت واحدهایی که اول از کرمان شروع شد برای ثبت نام باید به سامانه آباد مراجعه شود

1398/06/17
|
13:09
دسترسی سریع
جوان ایرانی سلام