جوان ایرانی سلام شنبه تا چهارشنبه از ساعت 6:40 به مدت 1:20

اقدامات وزارت صنعت و معدن و تجارت با توجه به شعار سال

گفتگو با دکتر سعید زرندی معاون طرح و برنامه وزارت صنعت و معدن و تجارت در مورد اقدامات وزرات خانه با توجه به شعار سال

1398/03/21
|
13:10
دسترسی سریع
جوان ایرانی سلام