جوان ایرانی سلام شنبه تا چهارشنبه از ساعت 6:40 به مدت 1:20

هواشناسی

با توجه به آب هوای ایران در این روزها مهندس اصغری از بارش ها در کرمان و امواج بلند خلیج فارس خبر می دهد

1398/01/25
|
15:59
دسترسی سریع
جوان ایرانی سلام