صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

شنبه تا چهارشنبه از ساعت 6:40 به مدت 1:20

مادر همه بمب ها در چین با موفقیت آزمایش شد و نشان «تو نخبه کی بودی» رو از هیئت داوران برنامه جوان ایرانی سلام کسب کرد و نشان «تو سلطان کی بودی» به مافیای زباله در شمال کشور تعلق گرفت.

مرتبط با این