صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

شنبه تا چهارشنبه از ساعت 6:40 به مدت 1:20

لبه پرتگاه ، بیشترین قربانی عکس های سلفی است، پس مراقب باشین !نشان دست و جیغ و هورا هم همچنین تعلق می گیردبه آنهایی که میل گرجستان پیداکردند اما دیپورت شدند. نشان دیگر هم تعلق میگرد به فروشندگانی که برای پایین آوردن قیمت اجناس تعارف می کنند

مرتبط با این