صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

شنبه تا چهارشنبه از ساعت 6:40 به مدت 1:20

خانم امامدادی رئیس دبیرخانه ستاد حمایت از مشاغل خانگی وزارت کار در مورد طرح جدید مشاغل خانگی در چند استان کشور توضیح می دهد .... طرح توانمند سازی متقاضیان

مرتبط با این