صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

شنبه تا چهارشنبه از ساعت 6:40 به مدت 1:20

گفتگو با آقای بهرامی سخنگوی شرکت نفتکش ایران در مورد حادثه نفت کش ایرانی و آمار کشته شده ها

مرتبط با این