جوان ایرانی سلام شنبه تا چهارشنبه از ساعت 05:30 به مدت 1:30

كم شدن مدت خدمت سربازی وظیفه

جزئیات طرح كم شدن خدمت وظیفه سربازی.
آیا این كسری شامل سربازان در حال خدمت نیز می شود؟!
مدت زمان سربازی در دستگاه های غیر نظامی هم تغییر می كند؟!

گفتگو با حسین زاهدی معاونت اجتماعی سازمان وظیفه عمومی فراجا در رابطه با كم شدن مدت سربازی.

1402/08/01
|
12:19
دسترسی سریع
جوان ایرانی سلام