جوان ایرانی سلام شنبه تا چهارشنبه از ساعت 05:30 به مدت 1:30

بررسی نمایشگاه ایران نوشت

نمایشگاه ایران نوشت چیست؟!
این نمایشگاه در كدام استان ها برگزار می شود؟!
كنار هم جمع شدن تولید كنندگان ایرانی در نمایشگاه.

گفتگو با دكتر حامد علامتی مدیرعامل كانون پرورش فكری كودكان و نوجوانان در رابطه با نمایشگاه ایران نوشت.

1402/06/29
|
13:26
دسترسی سریع
جوان ایرانی سلام