جوان ایرانی سلام شنبه تا چهارشنبه از ساعت 05:30 به مدت 1:30

جایزه علمی فناوری مصطفی چیست؟!

تشریح جایزه علمی فناوری مصطفی.
دوسالانه علم و فناوری در جهان اسلام.
جایزه مصطفی شامل چه حوزه هایی می شود؟!

گفتگو با مهدی صفاری نیا مدیر بنیاد علم و فناوری مصطفی در رابطه با جایزه علمی فناوری مصطفی.

1402/06/28
|
12:45
دسترسی سریع
جوان ایرانی سلام