جوان ایرانی سلام شنبه تا چهارشنبه از ساعت 05:30 به مدت 1:30

بررسی ادعای كشورهای بیگانه بر سر جزایر سه گانه

ادعای بی اساس كشورهای معاند بر سر جزایر سه گانه.
بازهم حاشیه سازی و جنجال برای جزایر سه گانه ایران توسط دشمنان.

گفتگو با دكتر عباس مقتدایی عضو كمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجه مجلس.

1402/06/18
|
13:50
دسترسی سریع
جوان ایرانی سلام