راهكار شنبه تا چهارشنبه از ساعت 10:45 به مدت 15 دقیقه

درست صحبت كردن

از زاویه شعر و ادب در برنامه راهكار به موضوع درست صحبت كردن و جمله بندی در موقع صحبت كردن پرداخته شده است

1397/02/31
|
12:19
دسترسی سریع
راهكار