راهكار شنبه تا چهارشنبه از ساعت 10:45 به مدت 15 دقیقه

كیف پول و تاریخچه آن

انسان های اولیه كیف پول داشته اند یا نه .. پول اول به وجود اومد یا كیف پول بررسی كیف پول و تاریخچه آن در برنامه راهكار

1397/02/22
|
16:02
دسترسی سریع
راهكار