راهكار شنبه تا چهارشنبه از ساعت 10:45 به مدت 15 دقیقه

اعتماد به كدام دوربین

در بخش پرسمان برنامه راهكار مطرح شد به كدامین دوربین‌ها اعتماد میشه كرد و راهنمایی‌های كارشناسان برنامه در مورد دوربین‌های راهنمایی و رانندگی و دوربین‌های فضای مجازی

1397/02/05
|
10:01
دسترسی سریع
راهكار